Webdesign

FOGO


Met de gemeentelijke herindeling in 2012 is er een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid ontstaan op Goeree-Overflakkee. Voor de ondernemers op Goeree-Overflakkee heeft de herindeling de nodige gevolgen en daarom is de FOGO opgericht.
De FOGO vertegenwoordigt de ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee als koepelorganisatie de belangen van alle ondernemers.

De FOGO is daarnaast een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties namens het lokale bedrijfsleven. Ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen heeft de FOGO het adviesbureau De Zakenpartner ingeschakeld voor beleidsmatige en secretariële ondersteuning.

Winkelcentrum Zuidplein


Gezien alle regio ontwikkelingen rondom Winkelcentrum Zuidplein was het tijd voor een analyse. Hoe past het winkelcentrum in het toekomstbeeld van Rotterdam Zuid? Wat is de status van Winkelcentrum Zuidplein anno 2014 en wat is hun visie?

GebakkenWind®


GebakkenWind® gaat landelijk campagne voeren tegen de windmolengekte, die het MKB en de middenklasse op enorme kosten gaat jagen. En een klein groepje mensen heel rijk maakt. Denk aan oud-bankiers, die kapitalen verdienden met windmolen De Ambtenaar in Noord-Holland, die de bedrijven en burgers veel overlast bezorgt.

Ook slagschaduw en laag frequent geluid vallen hen ten deel.

Toch blijft onze overheid volhouden dat molens moeten als we duurzaam willen zijn en het allemaal wel meevalt. Ondanks de vele actiegroepen in Nederland die luidkeels protesteren. De overheid gaat binnenkort 50 miljoen pompen in een campagne waarmee het Nederlandse volk overtuigd moet worden van de noodzaak van windmolens. Daarmee worden de problemen overschreeuwd, krijgen innovatieve, echte duurzame technieken geen kans en gooien we dus verschrikkelijk veel belastinggeld over de balk.

Om een tegengeluid te kunnen laten horen is het van belang dat de tegenstanders van deze massale plaatsing van windmolens ook worden gehoord. Daarvoor moeten we op tv komen, folders maken en in de kranten adverteren. Om de GebakkenWind-praatjes door te prikken. Dat kost geld.

Samen met andere ondernemers verzamelen we dit. Door geld te storten op de 3e rekening van notaris draagt u bij om dit doel te realiseren.

Laat uw stem ook horen!