Ondernemersverenigingen

FOGO


Met de gemeentelijke herindeling in 2012 is er een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid ontstaan op Goeree-Overflakkee. Voor de ondernemers op Goeree-Overflakkee heeft de herindeling de nodige gevolgen en daarom is de FOGO opgericht.
De FOGO vertegenwoordigt de ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee als koepelorganisatie de belangen van alle ondernemers.

De FOGO is daarnaast een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties namens het lokale bedrijfsleven. Ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen heeft de FOGO het adviesbureau De Zakenpartner ingeschakeld voor beleidsmatige en secretariële ondersteuning.

Ondernemersvereniging Rotterdam Zuid


ORZ staat voor Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid en is een zeer actieve vereniging van ondernemingen en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het zuidelijke deel van Rotterdam.
De nieuwe ondernemersvereniging richt de aandacht op het zuidelijke deel van Rotterdam, waardoor de naam Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid (ORZ) voor de hand ligt. ORZ is een platform waar
ledenondernemers elkaar regelmatig ontmoeten, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en mogelijk ook zaken met elkaar kunnen doen. Een keer per jaar zijn ook de partners van de leden van harte welkom.

Wat is een platform zonder website en communicatie? Hier komt EXCALIBUR-ONLINE in het spel die tevens ook lid zijn van het ORZ.

OV Stadionweg


De ondernemersvereniging Stadionweg e.o. (OVS), opgericht in 1995, is een actieve vereniging gelegen in het gebied aan weerszijden van de Stadionweg, van Kreeksehaven tot einde Korte Stadionweg, met inbegrip van de stadion Driehoek aan de Olympiaweg. Het doel van de vereniging: Gezamelijke belangen van haar leden, met name richting overheid, te behartigen; Het collectiviteit gevoel onder haar leden te optimaliseren; Business-to-Business tussen de leden onderling te bevorderen.