Grafische vormgeving

Biodyn – Hidden Shoe Technology


Biodyn technology consists of a revolutionairy design of the sole. It can be used by every shoe-manufacturer for their own shoes without having to bring concessions to design and material of the brand. With this hidden technique, every shoe can give the utmost comfort without damaging the design.

- Brand development and design of logo
- Graphic design of brochures and catalogue
- Website creation and production

Biodyn Campaign Image EXCALIBUR ONLINE

LTT Holland


LTT Holland wilde een groter aandeel binnen de maritieme- en petrochemische industrie. Hiervoor werd een nieuwe uitstraling ontworpen met een nieuwe huisstijl. Deze werd toegepast op de nieuw ontwikkelde website, foldermateriaal en advertenties.

FOGO


Met de gemeentelijke herindeling in 2012 is er een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid ontstaan op Goeree-Overflakkee. Voor de ondernemers op Goeree-Overflakkee heeft de herindeling de nodige gevolgen en daarom is de FOGO opgericht.
De FOGO vertegenwoordigt de ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee als koepelorganisatie de belangen van alle ondernemers.

De FOGO is daarnaast een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties namens het lokale bedrijfsleven. Ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen heeft de FOGO het adviesbureau De Zakenpartner ingeschakeld voor beleidsmatige en secretariële ondersteuning.